Ukraine, Kyiv
Moskovskaya 46/2

600-1000mm х 100mm