Ukraine, Kyiv
Moskovskaya 46/2

600-1500mm х 150mm