Ukraine, Kyiv
Moskovskaya 46/2

600-1800mm х 180mm