Україна, Київ
Вознесенський узвіз 23в

Договір публічної оферти

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг
в редакції від 06.05.2023 року

Цей документ є публічною пропозицією, адресованою будь-якій фізичній особі (надалі – Замовник) укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом.

 

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ

ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

м. Київ

Дата

ПОКУПЕЦЬ  з одного боку, і ПОСТАЧАЛЬНИК: ФОП Пантелеєнко Вікторія Володимирівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2000650010002055552 від 17.11.2021 р., з іншого боку, кожна окремо -“Сторона” а при одночасному згадуванні іменовані надалі “Сторони”, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій і будучи попередньо ознайомленими з положеннями цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, ґрунтуючись на визначених чинним законодавством засадах добросовісності, розумності та справедливості у цивільних правовідносинах, сторони узгодили всі положення та умови та уклали даний Договір про нижченаведене та визначили наступне:

 

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  • 1.1. Постачальник приймає на себе зобов’язання відповідно до умов цього Договору поставити Покупцеві паркетну дошку що виготовляється за індивідуальним замовленням Покупця (надалі іменується – «Товар»), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар згідно з умовами цього Договору.
  • 1.2. Детальний опис, ціна, якість і кількість Товару, що поставляється, визначається Сторонами в Додатку №1 “Специфікація Товару” до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.
   • 2 .УМОВИ ПОСТАВКИ
   • 2.1. Умовою поставки Товару Покупцеві є внесення 100 % передплати вартості Товару у порядку і строки, визначені у статті 3 Договору. Попередньо узгодженою (орієнтовною) датою готовності Товару до поставки є 2023 року.
   • 2.2. Повністю оплачений Покупцем Товар може безкоштовно розміщуватися на складі Постачальника впродовж 360 календарних днів від орієнтовної дати готовності визначеної у п.2.1. Договору. Обов’язки Постачальника вважаються виконаними з моменту повідомлення Покупця про готовність поставки Товару у визначеному сторонами місці поставки. При довшому строку розміщення, вартість такого розміщення становить 0.1% від вартості Товару за кожен день фактичного розміщення.
   • 2.3. Місцем поставки Товару є адреса покупця.

Разом з Товаром Постачальник зобов’язується передати товаросупровідну документацію: видаткову накладну (з відомостями щодо найменування особи виробника, код деталей по маркам, перетину і довжині (для прирізаних в розмір деталей) в метрах (квадратних метрах), породи деревини, виду оздоблювального (облицювального) покриття) та іншими реквізитами звичайно встановленими до документу бухгалтерського обліку, а також Гарантійний Лист та Рекомендації з експлуатації (додаткові технічні регламенти Покупець має право отримати у публічному доступі на сайті виробника паркетної дошки за адресою URL// www.levens.ua).

 • 2.4. Право власності та ризик випадкового пошкодження або знищення Товару переходить до Покупця при підписанні Акту приймання – передачі Товару та (або) видаткової накладної. Факт отримання Товару Покупцем у кількості, асортименті і за ціною вказуються у видатковій накладній та (або) Акті приймання – передачі Товару).
 • 2.5. Перевірка Покупцем Товару по якості, кількості і асортименту здійснюється в момент приймання Товару.
  • 2.5.1. Претензії Покупця можуть бути заявлені у місці отримання Товару у присутності уповноваженого представника Постачальника при відкритті 1-2 випадково обраних упаковок серед Товару: щодо кількості та якості Товару – впродовж робочого дня під час отримання Товару.
  • 2.5.2. Підписанням Договору Покупець погоджується з тим, що колір і фактура натуральної деревини є її природними властивостями, у зв’язку з чим паркетна продукція не може бути повністю ідентична за кольором та текстурою, як в межах однієї партії, так і зразку. Відхилення по сортності в межах 5% від кількості придбаної паркетної дошки є допустимими та використовуються на підрізку під час улаштування паркетної продукції.
  • 2.5.3. Покупець погоджується з тим, що замовлена паркетна дошка (яка виготовляється на індивідуальним замовленням Покупця згідно індивідуального проекту, або яка доставляється згідно індивідуального замовлення Покупця) що відповідає вимогам якості, обміну та поверненню не підлягає.
  • 2.5.4. Покупець погоджується з тим, що Паркетна дошка  належить до

категорії «нарізний плитний матеріал, під розміри, визначені замовником» згідно Постанови КМУ «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19 березня 1994 року № 172, виготовляється за індивідуальним замовленням та обміну не підлягає крім випадків, прямо зазначених у даному Договорі.

 • 2.5.5. У разі необґрунтованої відмови Покупця від підписання Акту приймання – передачі Товару (або) видаткової накладної, Акт приймається Постачальником без підпису Покупця як документ, що підтверджує належне постачання Товару за даним Договором. Підписанням даного Договору Покупець погоджується, що при необґрунтованій відмові від підписання Акту приймання – передачі Товару та (або) видаткової накладної, Покупець приймає виконання Договору вцілому і без винятків, і не має будь-яких зауважень та претензій до Постачальника. Підписанням даного Договору Покупець погоджується, що всі ризики, які можуть виникнути у Покупця в зв’язку з не підписанням Акту приймання – передачі Товару та (або) видаткової накладної, Покупець приймає на себе і Постачальник не матиме зобов’язань і відповідальності перед Покупцем за такими ризиками.
 • 2.5.6. На дату поставки Товару Покупець зобов’язується забезпечити технологічні умови для отримання та зберігання Товару: закінчення всіх вологих та малярних робіт і збереження вологості приміщення 45% – 60%. Недотримання даної умови є підставою для звільнення Постачальника від будь-якої відповідальності щодо якості Товару.
 • 2.6. При здійсненні доставки Товару, Постачальник несе відповідальність за цілісність і комплектність Товару тільки при здійсненні доставки самим Постачальником при якій Товар передається безпосередньо від Постачальника Покупцеві. У випадках здійснення доставки Товару через проміжний пункт доставки (пункти служб доставки або перевезення, або перевізники призначені Покупцем) Покупець приймає на себе всі ризики пов’язані із доставкою. В цьому випадку, Покупець приймає на себе зобов’язання про врегулюванню спорів щодо цілісності та комплектності Товару з перевізником.
 • 2.7. У разі безпідставної відмови Покупця в отриманні Товару в попередньо узгоджений час, Покупець зобов’язаний відшкодувати Постачальнику витрати, пов’язані із транспортуванням Товару та їх подальшим зберіганням. У цьому випадку, Постачальник направляє Покупцеві рахунок для компенсації витрат, а Покупець зобов’язується його оплатити і тільки після оплати сторонами узгоджується наступна дата доставки Товару.
 • 2.8. Покупець має право відмовитись від прийняття Товару з детальним та обґрунтованим описом підстав такої відмови у Акті приймання – передачі Товару у випадку: – відсутності заводської упаковки та (або) пошкодження цілісності заводської упаковки якщо доставка здійснюється силами Постачальника; якщо під час приймання Товару при відкритті 1-2 випадково обраних упаковок серед Товару виявлено очевидну невідповідність кількості Товару в упаковці.
 • 2.9. Покупець обізнаний, що предметом даного Договору є виключно поставка паркетної дошки як виробу та не охоплюється зобов’язанням Постачальника з укладки (монтажу Товару). Виконання монтажних робіт, пов’язаних з укладанням Товару (паркетної дошки), що поставляється за цим Договором, узгоджується Сторонами шляхом підписання окремого Договору.

 

 • 3 . ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

  • 3.1. Ціна даного Договору становить суму озгоджену з постачальником.
  • 3.1. Оплата за цим Договором здійснюється Покупцем в національній валюті шляхом перерахунку грошових коштів на рахунок Постачальника, зазначений у реквізитах Договору на підстави виставленого рахунку-фактури, якщо інший порядок не встановлений сторонами з урахуванням вимог законодавства.

 • 4 .ЯКІСТЬ І УПАКОВКА ТОВАРУ

  • 4.1. Якість Товару повинна відповідати технічним умовам і стандартам виробника, відповідно до класу якості за ДСТУ Б EN 14342:2014 Підлоги дерев’яні. Характеристики, оцінка відповідності та маркування (EN 14342:2005+A1:2008, IDT); ДСТУ Б В.2.7-243:2010 Вироби паркетні. Паркет планковий. Технічні умови, ДСТУ Б В.2.7-191:2009 Вироби паркетні. Номенклатура показників та вимогам які встановлені самим виробником.
  • 4.2. Продаж Товару здійснюється в заводській упаковці та маркованим.
  • 4.3. Упаковка, в якій поставляється Товар, повинна відповідати чинним стандартам і забезпечувати його збереження під час доставки (транспортування) та зберігання.
  • 4.4. Підписанням Договору Покупець підтверджує отримання від Постачальника всієї необхідної, достовірної та своєчасної інформації про Товар, його кількість, якість, асортимент, а також про його виробника. Покупець підтверджує поінформованість про особливості Товару індивідуального замовлення. Покупець також проінформований щодо цільового призначення Товару та необхідності дотримання умов (рекомендацій) монтажу, умов (рекомендацій) експлуатації для даного виду Товару. У випадку незрозумілості окремих положень щодо правил експлуатації, Покупець зобов’язаний звернутись до Постачальника за роз’ясненнями до монтажу (експлуатації) Товару.
  • 4.5. Виробник відповідає за якість паркетної дошки відповідно до умов та застережень, викладених у Гарантійному Листі при дотриманні Покупцем Рекомендацій з експлуатації. Покупець перед укладенням даного Договору повідомлений Постачальником, що повне гарантійне обслуговування паркетної дошки можливе за умови спеціалізованого висококваліфікованого встановлення (монтажу) (п.2.8. Договору). Без пред’явлення даного Договору та документу що підтверджує повну оплату за Товар, гарантійне обслуговування не надається. Гарантійний Лист та Рекомендації з експлуатації, а також інструкції з монтажу надаються Покупцеві разом з Товаром. Також, вказану інформацію, додаткові технічні регламенти і інші відомості щодо Товару Покупець має право отримати у публічному доступі на сайті Виробника паркетної дошки за адресою URL// www.levens.ua
  • 4.6. З огляду на природні характеристики паркетної продукції, що поставляється, при підписанні даного Договору Покупець поінформований і згоден з тим, що колір і текстура деревини є природними характеристиками, в зв’язку з чим, не можуть бути повністю ідентичними в поставленій партії Товару. При продажу виробів з натуральної деревини Постачальник не гарантує повного збігу відтінків і текстур деревини в поставленої партії паркетної продукції виставленим в магазині зразкам паркетної продукції, якість яких знаходиться в межах стандартів і не несе відповідальності в разі такої розбіжності. Відхилення по сортності і кольору є допустимими і використовуються на підрізування під час укладання паркетної продукції.
  • 4.7. При підписанні даного Договору Покупець поінформований і згоден з тим, що кількість паркетної продукції, що поставляється в рамках даного Договору, визначена Покупцем самостійно, без розрахунку здійсненого письмово представником Постачальника, або що розрахована на підставі недостовірної інформації, наданої Покупцем, і яка залишилася після встановлення, поверненню та обміну не підлягає.
  • 4.8. З огляду на природну властивість натуральної деревини, таку як гігроскопічність, Покупець поінформований і згоден з тим, що порушення цілісності заводської упаковки об’єктивно порушує споживчі властивості паркетної продукції, виготовленої з натуральної деревини. При відкриті заводської упаковки та відсутності подальшої її укладки (встановлення) на протязі 3-5 днів, Постачальник не несе відповідальності та не гарантує збереження конструкції паркетної дошки.
  • 4.9. Покупець підтверджує свою поінформованість та згоду про можливу візуальну різницю між природним кольором деревини, текстурою, кількістю або розміром природних рис деревини (наприклад, сучків та про перепад кольористики між кільцями сучками деревини) представлених на зразках або фотографіях, розміщених у маркетингових матеріалах або на сайті виробника (постачальника) і зразках, що знаходяться в місцях продажу. Відмінності, пов’язані з природним кольором деревини та відмінності в розподілі або насиченості природних характеристик деревини між зразками або фотографіями в каталогах виробника (постачальника) і товаром, що придбавається Покупцем, не є дефектом Товару.

   

  • 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

   • 5.1. У разі порушення Покупцем строків оплати які визначені Договором, строки поставки Товару Постачальником відстрочуються на відповідну кількість днів що не потребує направлення повідомлень або укладення двосторонніх угод. У разі відсутності оплати впродовж 7 днів від дати укладення Договору, договір вважається припиненим, а Покупець зобов’язується відшкодувати збитки Постачальника, якщо такі понесені.
    • 5.1.1. У разі прострочення Покупцем строків оплати, якщо за Договором передбачено часткову оплату, на прострочену суму невиконаного грошового зобов’язання Покупця нараховується пеня у сумі подвійної облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення платежу, що підлягає сплаті Покупцем Постачальнику на підставі виставленого рахунку. У такому разі строки поставки Товару Постачальником відповідно переносяться (відстрочуються) на кількість днів допущеної Покупцем затримки оплати.
   • 5.2. У разі порушення термінів поставки Товару з прямої вини Постачальника, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, діючої на момент платежу, від вартості невиконаного зобов’язання, за кожен день прострочення. Відповідальність Постачальника за даним пунктом відсутня, якщо Товар не може бути поставлений у зв’язку з перенесенням строку поставки товару, який вказаний у п.2.1. за зверненням (за ініціативою) Покупця в тому числі, якщо таке звернення направлено постачальнику засобом телефонного зв’язку (або через месенджери), та (або) у разі неготовності приміщення Покупця до прийняття Товару технічним вимогам про які зазначено у п.2.5.6. Договору, або у разі відсутності Покупця або його належного представника при отриманні Товару.
   • 5.3. У разі порушення строку поставки Товару, якщо Постачальник не має можливості виконати зобов’язання, обумовлені даним Договором, через відсутність Покупця або уповноваженої Покупцем особи (відпустка, евакуація, відрядження тощо) термін виконання зобов’язань Постачальника продовжується на строк відсутності Покупця або його належно уповноваженої особи, що виключає відповідальність Постачальника.
   • 5.4. Сукупний розмір будь-якого виду (видів) відповідальності Постачальника перед Покупцем за даним Договором, у тому числі, враховуючи моральну шкоду, не може перевищувати ціну Договору, фактично сплачену Покупцем Постачальнику.
   • 5.5. У випадках наявності обґрунтованих зауважень Покупця щодо кількості Товару під час його приймання (як зазначено в п.2.8. Договору), Покупець невідкладно повідомляє Постачальника про пересорт або некількісність Товару та описує зазначений недолік в Акті приймання-передачі Товару.

  Якщо зауваження Покупця в цій частині є обґрунтованими, Постачальник зобов’язується здійснити допоставку належної кількості Товару впродовж 30 календарних днів із дати складання Акту або у строк, визначений Постачальником що пов’язаний з технологічним процесом Виробника. У випадках наявності обґрунтованих зауважень Покупця щодо якості Товару (за умови дотримання Покупцем вимог і порядку передбаченого у п.2.5. та 2.8. Договору) Постачальник здійснює заміну Товару (штук паркетних дощок, що містять очевидний недолік з якості про що заявлено в Акті приймання -передачі і в будь-якому випадку до моменту монтажу Покупцем такого Товару) впродовж 30 календарних днів із дати отримання повідомлення (претензії) щодо якості Товару або у строк, визначений Постачальником що пов’язаний з технологічним процесом Виробника.

  • 5.6. На правовідносини згідно Договору розповсюджується порядок обов’язкового досудового врегулювання. Сторона, яка отримала претензію від іншої сторони Договору, повинна розглянути на надати відповідь на претензію у 30 денний строк. У випадку недосягнення врегулювання спору, спір підлягає розгляду за місцем реєстрації Постачальника в судовому порядку.
  • 5.7. Покупець, у відносинах з Постачальником, будь-які протиріччя що виникають під час виконання Договору зобов’язується викладати у коректній та конструктивній формі, виходячи з позиції особистої відповідальності, та з дотриманням правил особистого спілкування та ділового етикету.

   

   • 6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

    • 6.1. У разі настання обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якої зі сторін зобов’язань за цим Договором, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни, військових операцій будь-якого характеру, блокади, заборон експорту або імпорту, або інших, що не залежать від сторін обставин, термін виконання зобов’язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини, і в цьому випадку жодна зі сторін не буде мати права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків. Якщо ці обставини триватимуть більше 2 місяців, кожна зі сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, за умови сплати всіх фактично виконаних/невиконаних зобов’язань.
    • 6.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна протягом 10 робочих днів сповістити іншу Сторону про настання обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за Договором.
    • 6.3. Належним доказом наявності зазначених вище обставин і тривалості будуть служити довідки, видані Торгово- Промисловою Палатою України чи іншим компетентним державним органом.
    • 6.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання, або про припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторони права посилатися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.
    • 6.5. Підписанням даного Договору сторони свідчать про обізнаність з тим, що станом на дату укладення Договору, в Україні діють протиепідемічні (карантинні) заходи пов’язані із епідемією вірусу Sars Cov.-19, а також оголошений в Україні 24 лютого 2022 року воєнний стан та пов’язані із цим мобілізаційні заходи і комендантський час. У зв’язку з викладеним, Сторони погоджуються, що Покупець не може посилатись на вказані обставини як обставини непереборної сили щодо виконання зобов’язання з оплати Товару, проте, у випадку неможливості отримання Товару внаслідок прямого впливу вказаних обставин на правовідносини, зобов’язується повідомити сторону Постачальника в порядку, визначеному у п.6.2. Договору. У зв’язку з викладеним, Сторони погоджуються, що Постачальник який не може виконати зобов’язання по поставці Товару внаслідок впливу обставин непереборної сили, які зазначені у даному пункті, зобов’язується повідомити Покупця про вплив вказаних обставин на строки виконання поставки як передбачено у п.6.2. Договору, що є обставиною яка звільняє від відповідальності.

   

  • 7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

   • 7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
   • 7.2. Всі Додаткові договори (угоди) та Додатки до цього Договору мають однакову юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими представниками Сторін.
   • 7.3. Договір та документація у зв’язку з його виконанням, може бути підписана за допомогою кваліфікованого цифрового електронного підпису у порядку, встановленому законодавством. У виняткових випадках, залежно від обставин правовідносин (наприклад, щодо повідомлення про обставин непереборної сили), сторони можуть обмінятися сканованими копіями підписаних оригіналів документів що прирівнюються до оригіналів документів до дати обміну їх оригінальними примірниками.
   • 7.4. Покупець, для мети належного виконання даного Договору в частині щодо приймання Товару, призначає уповноважену особу для здійснення прийому, огляду на предмет кількості, якості та цілісності Товару і упаковки, та підписання (проставлення підпису) від імені Покупця Товару на документах (ПІБ) (РНОКПП) (засіб зв’язку). Покупець, зазначаючи в даному пункті уповноважену особу, підтверджує, що вказана особа має повний обсяг цивільної правоздатності та прав представництва Покупця щодо зазначених правовідносин, обмеження повноважень у представника відсутні, і Покупець відповідає за дії представника як за власні щодо виконання умов Договору з приймання Товару. При необхідності зміни відомостей щодо представника Покупця для отримання Товару, сторони повинні укласти відповідну додаткову угоду про зміну даного пункту Договору, або під час приймання Товару представник Покупця повинен надати оригінал нотаріально посвідченої Довіреності та долучити засвідчену особистим підписом копію Довіреності до Акту приймання -передачі товару.

   

  • 8. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

   • 8.1. Підписанням цього Договору Сторони надають одна одній згоду на обробку та поширення своїх особистих персональних даних, у базі персональних даних з метою забезпечення реалізації та регулювання господарських відносин, податкових відносин та відносин в сфері бухгалтерського обліку відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та виконання вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних». Кожна із Сторін одна одній засвідчує і гарантує, що має всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних другій Стороні за цим Договором для їх подальшої обробки з метою реалізації положень Договору, без будь-якого обмеження строком та способом.
   • 8.2. Сторони стверджують, що стосовно них, представників (підписантів), кінцевого бенефіціарного власника (контролера), осіб, що мають істотну участь, що здійснюють контроль, та/або пов’язаних осіб, у розумінні як ці терміни визначені у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та Законі України “Про захист економічної конкуренції” не застосовано жодних санкцій, передбачених статтею 4 Закону України «Про санкції», які обмежують їх право на укладення цього Договору.
   • 8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків. В разі зміни реквізитів Сторін, інших змін, які можуть перешкодити виконанню цього договору, Сторони зобов’язуються повідомити одна одну не пізніше як за 15 календарних днів до настання таких змін.
   • 8.4. Цей Договір містить повне розуміння між Сторонами щодо його предмету, та анулює і замінює всі та будь-які інші угоди (договори) чи домовленості (письмові чи усні), які можуть існувати або існували між Сторонами щодо предмету цього Договору.
   • 8.5. Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, Покупець надає згоду Постачальнику на збір та обробку (включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки) персональних даних Покупця (місце проживання, паспортні дані, ідентифікаційний номер та інші персональні дані) з метою виконання даного Договору протягом усього періоду дії Договору. Покупець зобов’язується при зміні зазначених персональних даних надавати уточнену інформацію для внесення нових особистих даних до відповідної бази.

  Покупець ознайомлений з правами, які він має відповідно до змісту статі 8 Закону України “Про захист персональних даних” )знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних та щодо іншого згідно вказано норми закону.

   

  • 9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

    

   Постачальник Покупець     
   Фізична особа – підприємець

   Пантелеєнко Вікторія Володимирівна       

   ПІБ
   ЄДРПОУ 3373108767 РНОКПП
   Адреса: м. Київ, Вознесенський узвіз 23в Адреса

Актуальні
паркетні новини
А якщо не вийде?
Привіт, я Вікторія. Розкажу, чому я ніколи не промовляю ту фразу з першого рядку. Можливо деякі з…
Читати детальніше
Заміна дошки або “лишенько” трапляється!
Заміна дошки або «лишенько» трапляється! У звичайному житті дошка може прослужити не один десяток років. Іноді неправильне…
Читати детальніше