Україна, Київ
Вознесенський узвіз 23в

Гарантійні зобов’язання

 

 

Гарантійний Лист Виробника паркетної дошки ТМ LEVENS

адреса офісу виробника: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз 23в

 

Постачальник ФО-П Пантелеєнко В.В.

Дата поставки.

Місце поставки.

Документ що підтверджує поставку.

Виробник відповідає за якість паркетної дошки відповідно до умов та застережень, викладених у даному Гарантійному Листі.

 • 1. Гарантійний термін експлуатації становить 120 місяців з дати передачі товару покупцеві за умови

одночасного дотримання таких правил і рекомендацій:

 • 1.1. При здійсненні встановлення (укладки/облаштування) паркетної дошки виготовленої Виробником засобами та силами Постачальника (що підтверджується наявністю оригіналу укладеного договору про надання послуг із встановлення паркетної дошки за індивідуальним замовленням);
 • 1.2. Дотримання Покупцем правил і рекомендацій з експлуатації паркетної дошки, визначених у даному Гарантійному Листі та рекомендацій, розміщених на офіційному сайті виробника URL// www.levens.ua;
 • 1.3. Гарантійне обслуговування, передбачене даним документом пунктом 1 надається за умови пред’явлення оригіналу цього Гарантійного Листа (та) договору поставки паркетної дошки за індивідуальним замовленням та акту приймання товару; (або) документу що підтверджує повну оплату рахунку на товар та акту приймання товару до нього; та додатково до вищевказаного договору про надання послуг із встановлення паркетної дошки за індивідуальним замовленням та акту приймання послуг до нього з врахуванням п.п.4., 5.
 • 2. Постачальник продовжує гарантійним термін за таких умов. Гарантій термін експлуатації становить 120 місяців з дати передачі товару покупцеві та розповсюджується виключно на конструкцію паркетної дошки у випадку, якщо встановлення (укладка/облаштування) паркетної дошки виготовленої Виробником здійснюється силами і засобами Покупця або із залученням третіх осіб на розсуд Покупця, але в будь-якому разі за умови дотримання останніми Рекомендацій з монтажу паркетної дошки та Рекомендацій експлуатації паркетної дошки, визначених у даному Гарантійному Листі та розміщених на офіційному сайті виробника URL// www.levens.ua
  • 2.1. Гарантійне обслуговування, передбачене даним документом пунктом 2 надається за умови

пред’явлення оригіналу даного Гарантійного Листа та оригіналу договору поставки паркетної дошки за індивідуальним замовленням та акту приймання товару; (або) документу що підтверджує повну оплату рахунку на товар та акту приймання товару до нього та поширюється виключно на конструкцію паркетної дошки, з врахуванням п.п. 4., 5.

 • 3. Виконання гарантійного ремонту не є підставою для продовження гарантійного терміну. Гарантійний термін на відремонтовані деталі (елементи) закінчується одночасно з гарантійним терміном на все замовлення. При обміні товару, його гарантійний строк обчислюється від дня обміну.
 • 4. Покупець підтверджує свою обізнаність з інформацією про те, що дерев’яні покриття для підлоги виробника Levens виготовляються з натуральної деревини найвищої якості, а також відрізняються чудовими естетичними і функціональними властивостями, та про необхідність неухильного дотримання Рекомендацій з експлуатації.
  • 4.1. Покупець підтверджує свою обізнаність з інформацією про те, що деревина листяних порід, використана як верхній шар паркетної дошки LEVENS, є природним продуктом, в якому допускаються природні відмінності в структурі річних кілець, кольорі, розмірі сучків та інші природні вади деревини. Покупець/укладач підлоги повинен зробити відповідний вибір паркетних дощок та перед укладанням викинути або відрізати небажані елементи паркетних дощок.
 • 5. Виключення з гарантійного обслуговування:
 • – Пошкодження паркетної дошки внаслідок неправильного зберігання і недбалого транспортування покупцем;
 • – Порушення діапазону допустимих температур навколишнього середовища які визначено в рекомендаціях по експлуатації;
 • – Порушення діапазону допустимої вологості який визначено в рекомендаціях по експлуатації;
 • – Механічні пошкодження;
 • – Термічні ушкодження внаслідок впливу побутової техніки і побутових речей або інших джерел тепла;
 • – Потрапляння прямих сонячних променів;
 • – Потрапляння кислот, лугу, спирту, ацетону, бензину та інших активних хімічних речовин;
 • – При ремонті, монтажі та демонтажі і інших некоректних втручань з боку покупця або третіх осіб не уповноважених продавцем (виробником);
 • – Пошкодження тваринами;
 • – Пошкодження внаслідок чищення, від взуття, від обслуговування та ремонту всупереч рекомендацій або не прийнятними засобами по догляду;
 • – Використання паркетної дошки з метою, для якої вона не призначена;
 • – Зміни верхнього шару товару в результаті нормального природного зношення (експлуатації) та стирання;
 • – Виникнення несправностей внаслідок випадку та обставин непереборної сили (зокрема і не виключно: затоплення, пожежа тощо);
 • – Зміна кольору деревини, спричинені впливом сонячного світла, інтенсивного освітлення або старіння деревини та/або оздоблювального покриття;
 • – Пошкодження товару, змонтованого на поверхні з використанням підлогового опалення з параметрами, що не відповідають тим, що включені до інструкцій з укладання та рекомендацій з експлуатації;
 • – незначні дефекти загортання сучків у паркетній дошці, що брашує, характерні для такого типу обробки експлуатаційного шару товару;
 • – Скрип дерев’яної підлоги внаслідок природних властивостей деревини;
 • – Пошкодження паркетної дошки, викликані осіданням будівлі або нерівною основою;
 • – Тріщини та люфти між дошками, що виникли в результаті природного набухання та усадки деревини через зміну вологості;
 • – Ефекти нерівномірного відображення світла на укладеній підлозі, які не можуть бути виміряні або які видно тільки при конкретному освітленні або під конкретним кутом (візуальний огляд укладеної дерев’яної підлоги виконується в положенні стоячи в умовах природного освітлення).
 • – Недотримання інструкцій з монтажу та рекомендацій з експлуатації.
 • – Гарантія не надається у випадку модифікації паркетної дошки або самостійного внесення змін до її конструкції, зовнішього вигляду, і т.п., якщо такі дії не були погоджені з Виробником у письмовому вигляді.

Гарантія не поширюється на продукцію, встановлену в громадських місцях, з дуже високою інтенсивністю руху, тому числі, в приміщеннях промислового призначення (наприклад, торгові центри, виробничі цехи тощо, якщо інше не було попередньо узгоджено з постачальником за договором).

 • 6. Гарантія за даним Листом (з врахуванням правила обмеженої гарантії в умовах визначених п.2) поширюється на такі елементи:
 • – довговічність експлуатаційного шару товару при його використанні за призначенням та згідно рекомендацій;
 • – довговічність конструкції окремих елементів товару при використанні за призначенням та згідно рекомендацій;
 • – якість обробки елементів (розміри, сумісність між елементами) відповідно до стандарту EN 13489 «Дерев’яна підлога. Багатошарові паркетні елементи».
 • 7. Покупець та обрана покупцем особа для здійснення монтажу товару несуть відповідальність за проведення перевірки товару до його встановлення (монтажу) відповідно до галузевих стандартів, зокрема за проведення перевірки: типу обробки, породи дерева та розмірів згідно замовлення, а також за проведення перевірки на наявність можливих видимих дефектів. Продавець не несе відповідальності у разі укладання (монтажу) товару з видимими дефектами або товару, що не відповідає замовленню Покупця.
 • 8. Порядок пред’явлення претензії та вирішення спорів.

Претензія щодо якості паркетної дошки в межах гарантійного строку може бути пред’явлена Постачальнику за умов і за наявності документів, викладених у пункті 1 або у пункті 2 відповідно (що залежить від факту здійснення або не здійснення монтажу з укладення паркетної дошки силами і засобами Постачальника). Покупець має право направити претензію у строк, що не перевищує 30 днів із дати, коли Покупець дізнався або міг дізнатися про виявлену гарантійну несправність. Претензія Покупця направляється письмово на адресу виробника м. Київ, вул. Вознесенський узвіз 23в, а також дубулюється info@levens.ua, а також за телефоном: + 38 093 045 54 44.

 • 9. З метою перевірки обґрунтованості пред’явлення претензій Постачальник має право огляду товару за місцем знаходження. Претензія розглядається Постачальником впродовж 2 тижнів від дати огляду товару, якщо інший строк не узгоджено між сторонами, або якщо не потребується проведення експертизи. Про результати розгляду претензії Постачальник повідомляє Покупця письмово засобами зв’язку, що містяться у договорі на поставку (або у претензії).
  • 9.1. У випадку обґрунтованості пред’явленої претензії та визначення Постачальником випадку як гарантійного, Постачальник має право на власний розсуд здійснити:
 • – Заміну дефектного товару на товар належної якості;
 • – Безоплатно усунути виявлені дефекти або покрити вартість усунення дефекту, підтверджену відповідним належним документом;
 • – Виплатити грошову компенсацію у разі неможливості усунення дефекту або якщо усунення дефекту потребує надмірних витрат, враховуючи вартість товару без дефектів, а також вид та значущість виявленого дефекту з розрахунку вартості товару на момент звернення.
 • 10. Підписанням даного Гарантійного Листа Покупець підтверджує обізнаність щодо всіх істотних умов надання гарантії Виробником (Постачальником) та отримання повноти інформації щодо Товару та умов гарантії у відповідності до вимог Закону України “Про захист прав споживачів”.
 • Постачальник Покупець     
  Фізична особа – підприємець

  Пантелеєнко Вікторія Володимирівна       

  ПІБ
  ЄДРПОУ 3373108767 РНОКПП
  Адреса: м. Київ, Вознесенський узвіз 23в Адреса

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

БАГАТОШАРОВИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТІВ, ПРОМАСЛОВАНИХ

НАТУРАЛЬНИМИ ОЛІЯМИ

Дерев’яні покриття для підлоги виробництва компанії Levens виготовляються з натуральної деревини найвищої якості, а також відрізняються чудовими естетичними і функціональними властивостями.

Відповідно до Гарантійного Листа, Виробником надається гарантія на дерев’яні покриття для підлоги, за умови дотримання рекомендацій щодо їх експлуатації::

 • 1. Температура приміщення повинна бути в межах від 18°C до 24°C.
 • 2. Відносна вологість приміщення – від 45 до 60%.
 • 3. При використанні опалення підлоги, максимальна температура поверхні дощок не може перевищувати 29°C. При цьому, на дошки забороняється стелити килими, кімнатні доріжки, встановлювати меблі без ніжок, висота яких складає менше 10 см.
 • 4. Для догляду за дерев’яним покриттям підлоги слід використовувати виключно засоби, призначені для цієї мети:

“Wax Care Plus”, “Wash Care” та “Magic Cleaner”.

Інформація про методи та періодичність виконання дій по догляду, наведена на упаковці засобів для догляду за дерев’яним покриттям для підлоги, а також на веб-сайті URL// www.levens.ua.Використання інших засобів для догляду за дерев’яним покриттям для підлоги, може призвести до зміни кольору, рівня слизькості його поверхні, потьмяніння або утворення плям.

 • 5. Поточний догляд за дерев’яним покриттям для підлоги повинен обмежуватися повсякденним прибиранням за допомогою пилососа або щітки для збору сміття.
 • 6. Періодичність догляду за дерев’яним покриттям підлоги залежить від інтенсивності руху в приміщенні.
 • 7. З поверхні нового покриття для підлоги необхідно відразу ж видалити фабричну стрічку, щоб уникнути утворення подряпин на лакованому шарі, а також вм’ятин і подряпин на верхньому шарі деревини.
 • 8. Перед і за вхідними дверима, терасовими дверима тощо, в приміщенні, в якому укладено дерев’яне покриття для підлоги, слід помістити килимки для очищення підошви взуття від вологи, піску та інших забруднень.
 • 9. Для усунення пилу слід використовувати суху, м’яку щітку або пилосос із щіткою, оснащеною м’яким ворсом. Можна також використовувати злегка вологу тканину з додаванням засобів для чищення «Wash Care» або без нього. Після вологого прибирання на поверхні підлоги не повинні залишатися мокрі плями.
 • 10. Під усі елементи меблів та іншого обладнання, яке безпосередньо розміщено на підлозі з паркетної дошки, необхідно приклеїти повстяні (вовняні) підкладки.
 • 11. Під кріслами та іншими меблями, оснащеними коліщатками, слід укласти захисні полімерні мати, додаткові покриття або килимки, які можуть захистити дерев’яну підлогу від механічних пошкоджень. Під цими захисними покриттями не повинні накопичуватися пісок чи інші забруднення. Наявність під ними таких забруднень спричинить утворення подряпин на поверхні дерев’яної підлоги.
 • 12. Дерев’яні підлоги в жодному разі не слід накривати поліетиленовою плівкою або іншими матеріалами, які не пропускають вологу та повітря.
 • 13. Багатошарове дерев’яне покриття для підлоги схильне до впливу ультрафіолетових променів, змінює свій початковий колір що слід мати на увазі споживачу, та не є свідченням дефекту товару.
 • 14. Реставрація дерев’яного покриття для підлоги може здійснюватися за допомогою шліфування і повторного промаслювання. При цьому, виробник допускає використання масел, призначених для дерев’яних покриттів для підлоги виключно відповідно до інструкції із застосування. Товщина зняття верхнього шару деревини при шліфуванні залежить від глибини механічних пошкоджень. Перед тим, як приступити до шліфування, слід проаналізувати стан покриття для підлоги, а також можливість і доцільність її виконання.
 • 15. Недотримання перерахованих вище рекомендацій призводить до втрати гарантії, що надається Виробником на дерев’яне покриття для підлоги.
 • 16. При використанні опалення підлоги, Виробник допускає можливість укладання багатошарових дощок виключно за технологією плаваючої стяжки і методом склеювання.
 • 17. Перед початком монтажу багатошарових дерев’яних дощок, при використанні системи опалення підлоги, необхідно прогріти систему відповідно до «Акту прогріву системи опалення підлоги». Оформлений та підписаний «Акт прогріву системи опалення підлоги» є додатком до Гарантійного Листа (у випадку оформлення залежно від умов продажу). Відсутність цього Акту призводить до втрати гарантії, що надається Виробником на дерев’яне покриття для підлоги, укладене на систему підлогового опалення.
 • 18. При монтажі багатошарових дерев’яних дощок за технологією плаваючої стяжки рекомендується використовувати підкладочні матеріали виробництва www.levens.com.ua. Використання інших матеріалів може бути причиною невідповідного укладання всього покриття для підлоги.
 • 19. Інформація про укладку дерев’яних багатошарових дощок, при використанні опалення підлоги, наведена в інструкції з монтажу, а також на веб-сайті www.levens.ua
 • 20. Покупець підтверджує обізнаність щодо змісту даних Рекомендацій та про необхідність неухильного дотримання викладених у Рекомендаціях вимог. У випадку виникнення запитань щодо порядку експлуатації, покупець невідкладно звертається до Постачальника (Виробника) про надання подальших рекомендацій.

ВАЖЛИВО: покупець несе відповідальність за ознайомлення персоналу, що відповідає за прибирання дерев’яних покриттів для підлоги, зі змістом «Рекомендацій з експлуатації багатошарових дерев’яних підлогових покриттів, промаслених натуральними маслами».

 

Постачальник Покупець     
Фізична особа – підприємець

Пантелеєнко Вікторія Володимирівна       

ПІБ
ЄДРПОУ 3373108767 РНОКПП
Адреса: м. Київ, Вознесенський узвіз 23в Адреса

 


Актуальні
паркетні новини
А якщо не вийде?
Привіт, я Вікторія. Розкажу, чому я ніколи не промовляю ту фразу з першого рядку. Можливо деякі з…
Читати детальніше
Заміна дошки або “лишенько” трапляється!
Заміна дошки або «лишенько» трапляється! У звичайному житті дошка може прослужити не один десяток років. Іноді неправильне…
Читати детальніше